Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Weź udział w konkursie - wygrywając, pomagasz!

W Twoim imieniu WINIARY przygotują paczkę dla wybranej przez Ciebie Rodziny ze Szlachetnej Paczki. Do paczki dołączymy List od Ciebie z ciepłymi słowami kierowanymi do Rodziny.

Do wygrania

Do wygrania 1 z 50 zestawów produktów deserowych WINIARY! Wygrywając nagrodę wspierasz jedną z 25 Rodzin ze Szlachetnej Paczki!
Szlachetna Paczka - konkurs podziel się ciepłem - zasady 1

Zasady konkursu

Zobacz regulamin

Jak wybrać rodzinę?

Wybór Rodziny odbywa się poprzez jej oznaczenie w swoim Zgłoszeniu Konkursowym nazwą Rodziny wskazaną na naszej Liście Rodzin. Po zakończeniu każdego Etapu Konkursu uaktualnimy Listę - każda z Rodzin, która została wybrana przez Zwycięzców po zakończeniu danego Etapu Konkursu zostanie oznaczona symbolem serca.