Technologie wspierające ochronę środowiska

Dbamy o to, co ważne

W trosce o środowisko

W WINIARY wiemy, że ekologia jest bardzo ważna, dlatego zobowiązaliśmy się do redukcji odpadów wytwarzanych przez naszą fabrykę w Kaliszu. W 2015 roku nasz zakład uzyskał status „Zero odpadów”, dlatego możemy z dumą powiedzieć, że nie przyczyniamy się do powstawania wysypisk śmieci.

Zero odpadów
- jak to możliwe?

W fabryce WINIARY zmieniliśmy sposób myślenia na temat śmieci. Odpady wytwarzane w naszych fabrykach traktujemy jako cenne zasoby, a nie jako kłopotliwy temat.

Wszystkie odpady z naszej fabryki w Kaliszu są poprawnie segregowane, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, którzy zajmują się ich utylizacją, bądź odzyskiem - poddają je recyklingowi, kompostowaniu, procesowi biogazowania i regeneracji, wykorzystują jako paliwo lub jako inne środki wytwarzania energii.

Dzięki temu w ogóle nie przyczyniamy się do powstawania hałd śmieci